Navi
Ajankohtaista / Liikuntapoliittinen selonteko - Koululiikuntaliiton kannanotto Sivistysvaliokunnalle

Liikuntapoliittinen selonteko - Koululiikuntaliiton kannanotto Sivistysvaliokunnalle

14.2.2019 9.00

Koululiikuntaliitto KLL ry:tä on kuultu 18.1.2019 Eduskunnan Tiede- ja Sivistysjaoston (7.2.2019) sekä Sivistysvaliokunnan asiantuntijana ja jättänyt seuraavan lausunnon koskien Liikuntapoliittista selontekoa. Koululiikuntaliitto ottaa kantaa kolmeen pääkohtaan, joita ovat: 1)Lapsilähtöinen harrastaminen, jossa eri tavoin motivoituvat liikkujat huomioidaan. 2) Koulujen mahdollisuus toimia toimintakeskuksina, joskin kuntastrateginen rooli koordinoinnissa on tärkeää, siten, että koulujen oma ääni kuuluu paikallisen toimintakulttuurin edistäjänä. Valtakunnallinen koordinointi nähdään tärkeänä, jotta Suomeen ei kuitenkaan synnyt yli 300 erilaista hallintomallia, vaan osaamista ja onnistumisa jaetaan. Valtakunnallinen osaamiskeskus koordinoi poikkihallinnollisia hankkeita valtakunnallisesti ja kunnallinen vastaavasti kuntatasolla. 3) Resursseja säästetään ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja tiedolla johtamisella. Tiedolla johtaminen tulisi olla eri tahojen yhteistyötä ja metadatan ananlysoinnin vastuu tulee olla ministeriö-tasolla.  Koululiikuntaliitto KLL ry toteaa, että nykyinen ohjautuvuus on paljolti myöhässä reagointia ja kontrollointia sekä lakisääteisten minimien täytääntönpanoa. Nyky-yhteiskunnan vaatimuksissa AIKA on suurin haaste ja kustannustekijä liki kaikissa hoitoketjuissa ja niiden vaikuttavuudessa. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla saadaan aikaan vaikuttavuutta ja haluttuja muutoksia niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Liikunta tulee nähdä ratkaisuna, joka edistää oppimista, kouluviihtyvyyttä, mielenterveyttä ja fyysistä kuntoa. Tällä hetkellä kansalaiset rahoittavat suurimman osan liikunnan kustannuksista joko ostopalveluina (2Mrd€/vudoessa) ja pelaamisella (Veikkausvoittorahat). Liikunta toimii vastavoimana medikalisaatiolle ja edistää kansalaisten ja erityisesti lasten hyvinvointia. Liikunta kuuluu kaikille - sitä ei voi myöskään ulkoistaa, eikä sen hyötyjä varastoida.

#lipol #liikuntapoliittinenselonteko #vaikuttavuus #sivistysvaliokunta #koululiikuntaliitto #kll2019 #koululiikunta #liikkuvakoulu #harrastus #lapset #nuoret