Navi
Ajankohtaista / Oppilaiden aloitteellisuuden tukeminen lisää osallistumista liikuntatunneilla

Oppilaiden aloitteellisuuden tukeminen lisää osallistumista liikuntatunneilla

9.10.2019 8.00

Lasten aktiivisuus koulun liikuntatunneilla vaihtelee suuresti. Toiminnan selkeä organisointi, oppilaiden aloitteellisuuden tukeminen ja opettajan aika oppilaiden yksilölliseen kohtaamiseen lisäävät koululaisten aktiivisuutta. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan yksilölliset erot oppilaiden reippaan liikunnan määrässä voivat olla suuria.

LitL Terhi Huovinen tarkasteli väitöskirjassaan oppilaiden osallistumista ja fyysistä aktiivisuutta sekä opettajan mahdollisuuksia edistää niitä koulun liikuntatunneilla. Huovinen seurasi kahden perusopetuksen ryhmän liikuntatunteja usean kuukauden ajan.

Seurattujen ryhmien liikuntatunneilla oppilaat osallistuivat toimintaan pääsääntöisesti aktiivisesti, mutta yksilölliset erot olivat suuria.

- Samalla tunnilla joku oppilaista liikkui reippaasti noin puolet tunnin kestosta, kun toiselle reipasta liikuntaa kertyi vain joitakin minuutteja. Reippaan liikunnan määritteen mukaan lapsi hieman hengästyy liikkuessaan, Huovinen kertoo.

Reipas liikunta ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä. Perusopetusikäisen lapsen pitäisi suositusten mukaan liikkua reippaasti 1–2 tuntia päivässä.

Oppilasjohtoiset työtavat lisäävät reipasta liikuntaa tunneilla

Tulokset osoittivat, että oppilasjohtoisten työtapojen käyttäminen oli yhteydessä reippaan liikunnan määrän lisääntymiseen tunneilla.

- Liikuntatuntien aktiivisuudella määrällä on erityisen tärkeä rooli vähän liikkuvien lasten päivittäisen fyysisen aktiivisuuden kerryttäjänä. Opettajat voisivat antaa rohkeammin oppilaiden vaikuttaa tehtäviin ja työskentelyyn, jotta aktiivisuus tunneilla lisääntyisi, Huovinen rohkaisee.

Työrauhaongelmat ja osallistumattomuus liikuntatunneilla lisääntyivät, jos oppilas ei tullut kuulluksi. 

Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajan henkilökohtaisella huomiolla on merkitystä työrauhan ylläpitämisessä ja osallistumattomuuden vähentämisessä liikuntatunneilla. Mitä paremmin opettaja tuntee oppilaansa, sitä helpompi hänen on tukea jokaisen lapsen osallistumista yksilöllisesti.

- Pienessä 11 oppilaan ryhmässä opettaja pystyi antamaan henkilökohtaista huomiota ryhmän vähiten huomiota saaneelle lapsellekin lähes yhdeksän kertaa jokaisella tunnilla. Kun oppilaita oli ryhmässä 28, vähäisimmälle huomiolle jääneet lapset saivat opettajalta henkilökohtaista palautetta vain joka toisella tunnilla, Huovinen kertoo.

Lapsen kannalta ero on suuri.

- Pienessä ryhmässä oppilas saa helpommin tunteen, että opettaja välittää juuri minusta ja minun tekemisestäni. Se tukee tavoitteenmukaiseen toimintaan osallistumista, Huovinen sanoo.

Aikaisemmin työrauhan ylläpitämisessä on puhuttu paljon opettajan ryhmänhallinnasta.

- Tämä tutkimus osoittaa, että hallinnan sijasta opettajan kannattaa panostaa oppilaantuntemukseen ja oppilaan omaa aloitteellisuutta tukeviin työtapoihin, sanoo Huovinen.

Julkaisun tiedot

Väitöskirja on julkaistu sarjassa JYU dissertations numerona 135, Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7851-8 (PDF) Julkaisu on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7851-8.

 

Lisätietoja
Terhi Huovinen
LitL
Liikuntatieteellinen tiedekunta
terhi.huovinen@jyu.fi
+358408053947