Navi
Ajankohtaista / Vuoden 2019 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailun voitto Anna Kankaanpäälle

Vuoden 2019 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailun voitto Anna Kankaanpäälle

15.11.2019 10.00

FM, tohtorikoulutettava Anna Kankaanpää ja hänen tutkimusryhmänsä voittivat ensimmäisen palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2019 -kilpailussa. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä järjestettyyn kilpailuun osallistui tänä vuonna kaikkiaan 40 suomalaista liikuntalääketieteellistä tutkimusta.

Vapaa-ajan ja työajan fyysisen aktiivisuuden yhteys epigeneettiseen ikääntymiseen nuorilla aikuisilla

Anna Kankaanpään tutkimuksessa selvitettiin, miten vapaa-ajan ja työajan fyysinen aktiivisuus ovat yhteydessä biologisen iän estimaatteihin. Tutkittavina oli suomalaisen kaksoskohortin nuoria aikuisia. Tutkimuksessa verrattiin ensimmäistä kertaa kolmea DNA:n metylaatioon perustuvaa biologisen (epigeneettisen) ikääntymisen mittaria ja fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi arvioitiin myös 32 vuoden pitkittäisseurannassa vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden yhteyttä biologiseen ikääntymiseen geneettisesti kontrolloidussa asetelmassa. Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat tähän mennessä lupaavin tapa tutkia elintapojen vaikutusta biologiseen ikääntymiseen.
 
Erinomaiseksi arvioidun tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään eliniän odotteeseen liittyviä tekijöitä ja sosioekonomisia eroja. Tulokset viittaavat siihen, että biologiseen ikääntymiseen ja elinikään vaikuttavat elintapatekijät alkavat vaikuttamaan jo nuorena aikuisena. Nyt palkittava tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että biologista (epigeneettistä) ikääntymistä voidaan hidastaa vapaa-ajan liikunnalla. Sen sijaan, työssä tapahtuva liikunta saattaa nopeuttaa biologista ikääntymistä. Tämä havainto saattaa selittyä myös sillä, että fyysistä työtä tekevillä tupakointi ja muut epäterveelliset elintavat ovat yleisempiä.

Lisätietoja: Anna Kankaanpää, anna.k.kankaanpaa(at)jyu.fi.


Kilpailussa toiseksi sijoittui Sarianna Sipilä Jyväskylän yliopistosta, kolmanneksi Sari Aaltonen Helsingin yliopistosta. Neljännelle ja viidennelle sijalle kilpailussa sijoittuivat Jyväskylän yliopiston tutkijat Elina Sillanpää ja Sira Karvinen.

Kaikkien tutkimuskilpailuun osallistuneiden esitystiivistelmät on julkaistu Liikunta & Tiede -lehden numerossa 5/2019. Lisäksi ne ovat luettavissa verkkoversiona pdf-muodossa: www.lts.fi/media/liikunta-tiede-lehden-artikkelit/5_2019/lt_5-19_abstrktit_lowres.pdf

Vuoden 2019 nuori liikuntalääketieteen tutkija -palkinto Sara Kaartiselle

Perintö- ja ympäristötekijöiden vaikutus harrastettujen liikuntalajien määrään

Sara Kaartisen kaksostutkimuksessa selvitettiin perintö- ja ympäristötekijöiden suhteellista vaikutusta harrastettujen liikuntalajien määrään nuoruudesta aikuisikään. Perintötekijöiden tiedetään vaikuttavan nuoruus- ja aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen, jonka puolestaan tiedetään olevan yhteydessä harrastettujen liikuntalajien määrään. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää missä määrin perintötekijät selittävät liikunnan monipuolisuutta.

Tutkimuksessa havaittiin, että perintötekijöiden vaikutus harrastettujen liikuntalajien määrään oli suhteellisesti suurempi nuoruudessa kuin aikuisiällä, jolloin puolestaan jokaisen kaksosen yksilöllisten ympäristötekijöiden vaikutus korostui erityisesti naisilla.

Tutkimuksen havainnot tukevat aiempia liikuntamuuttujilla tehtyjen vastaavien tutkimuksen tuloksia. Lisäksi nuoruudessa ja aikuisiällä harrastettujen liikuntalajien määrän välillä havaittiin yhteys, josta valtaosan selittivät perintötekijät. Sen sijaan yksilöllisten ympäristötekijöiden selittämä osuus oli pieni sekä miehillä että naisilla.

Lähde: Liikuntatieteellinen seura