Hyppää sisältöön

Koululiikuntaliiton uusi strategiaprosessi käynnistyi

Innoduelin kautta ääni annettiin koululaisille, lukiolaisille, opettajille ja rehtoreille!

Osallisuuden vahvistaminen ja liikunnan positiiviset tunnekokemukset ovat asioita, joita lupaamme edistää Koululiikuntaliitossa!

Kasvi kasvaa keskellä asfalttia. Keskellä teksti: yhteisöllisyys on parhaimmillaan ympäristö, jossa ihmiset ovat innostuneita oppimaan, menestymään ja kasvamaan yhdessä.

Opettajilta tuli valtavasti ajatuksia siitä, miten oppimista, liikuntaa ja terveyttä edistetään kouluissa paremmin. Kysymykset innoittivat erityisesti opettajia tuottamaan vastauksia ja äänestämään (589-712 äänestystä kysymyksestä riippuen)! Yläkoululaiset ja lukiolaiset äänestivät tasaisesti 12-140 kertaa. Alakoululaisten osallistuminen vaatii aikuisen apua, sillä otanta jäi pieneksi.

Alakoululaiset suhtautuvat liikuntaan positiivisesti ja lähtökohtaisesti pitävät siitä. Tunnekokemukset, kaverisuhteet sekä kiusaaminen mietityttävät alakoululaisia, etenkin nivelvaiheessa, siirryttäessä yläkouluun.

Yläkoululaiset ymmärtävät liikunnan terveyshyödyt jaksamisen, hyvinvoinnin ja opiskelumenestyksen näkökulmista. Liikunta tauottaa, rentouttaa stressaantunutta mieltä ja tuo valtavasti lisäenergiaa. Asenteet liikkumista kohtaan ovat pääosin positiivisia, mutta omat voimavarat, kyvykkyys ja riittämättömyyden tunteet mietityttävät. Jo alakoululaiset tunnistavat, että yksittäinen lajikokemus saattaa vaikuttaa siihen, pitääkö liikunnasta vaiko ei. Yläkoululaiset ja lukiolaiset taas toivovat enemmän valinnanvaraa ja lepotaukomahdollisuuksia arkeen.

Opettajat ja rehtorit näkevät suurimmiksi liikkumisen esteiksi aikuiset. He ovat sitä mieltä, että aikuisten tehtävä on tuoda koulupäiviin toiminnallisuutta oppitunteihin ja mielelle tauotusta digilaitteista edes välituntien ajaksi. Murrosikä vaikuttaa koululaisten tekemiseen, jolloin myös kaverisuhteet korostuvat. Koulun toimintakulttuuria pitäisi tehdä koulun ehdoilla, koulun omista lähtökohdista. Hyvinvoinnin tukitarpeiksi nähtiin tarve kiireettömyydelle ja inhimillisemmälle opetussuunnitelmalle, vähemmälle suorittamiselle. Toivottiin aikaa opettaa ja oppia. Vanhemmilta toivottiin enemmän läsnäoloa, vastuuta lapsesta ja selkeitä rajoja (vanhemmuutta). Hyvinvoinnin ja oppimisen tueksi toivotaan lisäkäsiä ja lisäresursseja – niillä arvellaan olevan suora vaikutus työyhteisön jaksamiseen ja hyvinvointiin. Kodeilta toivottiin perustarpeiden huolehtimisesta, joita ovat: lepo, ravitseva ruoka, liikunta, järkevä tekeminen, ystävät, turvaa ja terveyttä edistäviä asioita.

Strategiaprosessi

Koululiikuntaliitto aloitti syksyllä 2023 uuden ja erilaisen strategiaprosessin, jossa aluksi kuultiin kahta asiantuntijaa. Camilla Tuominen johdatti liiton hallituksen ja henkilökunnan tunteiden ja tunnekokemusten äärelle. Pohdimme tunteiden merkitystä osallistujan, osallistumisen, yhteisöllisyyden, tapahtumajärjestäjän ja palveluketjun lähtökohdista.  Katri Lehtovaara johdatti meidät kouluyhteisöjen kehittämisen maailmaan ja siihen, kuinka merkityksellistä ja tärkeää on yhteisöllisyys nykykouluissa.

Halusimme antaa äänen myös koululaisille, lukiolaisille, opettajille ja rehtoreille Innoduel -työkalun kautta. Marraskuun lopussa teimme avoimen ja anonyymin kyselyn em. kohderyhmille, jossa kartoitimme koululiikuntaan liittyviä tunteita, toiveita ja esteitä. Vastausten jälkeen kaikki halukkaat pääsevät yhteiselle ”areenalle” reflektoimaan vastaajien ajatuksia ja tärkeysjärjestystä. Tavoitteena on saada selvät signaalit siitä, millaisia ajatuksia eri ikäiset koululaiset ja opiskelija ja työtään tekevät opettajat ja rehtorit kaipaavat niin liikunnalta kuin yhteisöllisyydeltä.

Lupaus

Me lupaamme, että Innoduelista johdettua parviälyä ja dialogista yhteissuunnittelua hyödynnetään strategiaprosessissa heti vuoden 2024 alusta ja Innoduel -työkalua käytetään jatkossa säännöllisesti toimialoittain toiminnan kehittämisessä. Tärkeintä on pitää sormi pulssilla – ymmärtää, mitkä asiat koetaan merkityksellisiksi ja, mitä kaivataan positiivisen hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen koulujen arjessa.

Kuvakaappaus Camilla Tuomisen dioista. Teksti: Tunneälykäs opettajanhuone. 1. Uskalletaan pysähtyä tunteisiin niin omiin kuin toistenkin. 2. Olettammisen sijaan ollaan uteliaita tunnistetaan ja tunnustetaan tunteita, kysytään toisilta. 3. Kuunnellaan ja opitaan mitä tunteet yrittävät meille kertoa ja tehdään pieniä muutoksia arkeen. Annetaan ilon pursuta ja tarttua. Se purkaa stressiä, lisää luottamuista ja tarttuu oppilaisiin.
(c) Camilla Tuominen 2023

Miten Innoduel toimii? Innodueliin kysyimme kultakin kohderyhmältä kolme avointa kysymystä, johon vastaaja itse sai tuottaa vastauksia. Sen jälkeen kaikki halukkaat pääsivät äänestämään ja priorisoimaan vastauksia, joista nousi ns. prioriteettilistaus äänestystulosten mukaan. www.innoduel.fi

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Kuulet uusimmat uutisemme seitsemän kertaa vuodessa.
Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa uutiskirjeen linkistä.