Hyppää sisältöön

Uusi verkkosovellus lasten ja nuorten liikkumistottumusten tarkasteluun

Liikkumisen verkkokysely ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan ja tarjoaa tukea mahdollisiin muutostarpeisiin. Uusi verkkosovellus on suunnattu 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja siinä on omat etenemispolkunsa eri kouluasteille.

UKK-instituutin tuottama liikkumisen verkkokysely ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan ja antaa palautetta siitä, miten tottumukset vastaavat 7–17-vuotiaiden liikkumissuositusta. Sovellus luo yhteenvedon viikon aikana kertyneestä liikkumisesta ja unesta sekä kannustaa pohtimaan omien tottumusten mahdollisia muutostarpeita. Sovellus tarjoaa lopussa myös linkkejä verkkosivuille, joista voi lukea lisää kouluikäisten liikkumisesta ja oman hyvinvoinnin edistämisestä. Mobiililaitteille optimoituun sovellukseen vastataan anonyymisti. Sen täyttäminen vie aikaa 5–10 minuuttia.

Tutustu sovellukseen https://ukkinstituutti.fi/liikkumiskysely/

Kehittäminen yhdessä ammattilaisten ja oppilaiden kanssa

Liikkumiskysely on rakennettu työkaluksi opettajille ja muille liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sovelluksen ideointiin ja kehittämiseen osallistui viime vuoden puolella monipuolinen ryhmä ammattilaisia: liikunnan ja terveystiedon opettajia, luokanopettaja, erityisopettaja, koulu-PT, liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaisia järjestöistä sekä elintapaohjauksen ammattilainen hyvinvointialueelta. Tietoa koottiin myös neljästä luokasta eri-ikäisiltä oppilailta ja opiskelijoilta.

Sovellusta testasi tammi-helmikuussa yli 70 ammattilaista ja oppilasta. Saatu testauspalaute oli rohkaisevaa:
”Siisti kysely, suht nopea tehdä ja simppeli.”
“Oli kiva nähdä viikoittainen liikkuminen tiivistettynä lopussa.”
”Kysely oli selkeä ja helppokäyttöinen. Omat tulokset oli myös pilkottu hyvin, ja niistä näki heti missä omissa tavoissa voisi olla muuttamisen varaa. Oli kannustava.”
”Tästä tulee hyödyllinen materiaali opiskelijoille ja osaksi opetusta.”

Koululiikuntaliitto osallistui sovelluksen testaamiseen. Ala- ja yläkouluikäisille suunnatulta vinkkisivulta löytyy laajasti linkkejä mm. KLL:n Sankarit-hankkeiden videoihin.

Päiväkirja, suunnitelmalomake ja tuntisuunnitelma täydentävät verkkosovellusta 

Sovelluksen täyttämisen avuksi on tarjolla päiväkirja liikkumisen ja unen seurantaan viikon ajalle. Jatkosuunnitelmien laatimisen tueksi voi puolestaan ladata suunnitelmalomakkeen. Suunnitelmalomake ohjaa valitsemaan oman kehityskohteen, asettamaan tavoitteen ja pohtimaan konkreettisia tekoja tavoitteeseen pääsemiseksi sekä arvioimaan onnistumista. Lasten ja nuorten liikkumissuosituksen sekä liikkumisen merkitysten ja vaikutusten käsittelemiseksi on julkaistu lisäksi tuntisuunnitelmat yläkouluun ja toiselle asteelle. Tuntisuunnitelmien käyttöön on laadittu valmiit esitysmateriaalit, joihin on nivottu muun muassa animaatiovideo liikkumissuosituksesta, liikkumisen verkkokysely, viikkopäiväkirja ja suunnitelmalomake.

Kaikki uudet aineistot ovat vapaasti saatavilla seuraavilla sivustoilla: smartmoves.fi, tervekoululainen.fi. ja ukkinstituutti.fi. Sovellus ja muut tukimateriaalit on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön UKK-instituutille myöntämillä hankerahoituksilla.

Katso uudet tukimateriaalit:

Smart Movesin nettisivut

Terve koululainen nettisivut

UKK-instituutin nettisivut

Kuvat: UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen


Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Kuulet uusimmat uutisemme seitsemän kertaa vuodessa.
Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa uutiskirjeen linkistä.