Navi
Koululaiset / Aluetoiminta / Turku koululaiset

TURKU

TOIMINTA

Turun kaupunki on yksi Koululiikuntaliiton kolmesta itsenäisesti toimivasta kaupunkialueesta (= entinen piiri).

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaitten koululiikunnanohjauksesta vastaavat kaupungin päätoimiset koululiikunnanohjaajat Pikita Lempiäinen-Koponen ja Harri Karjalainen. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä alakoulujen liikuntavastaavien sekä yläkoulujen ja lukioiden liikunnanopettajista koostuvien oppilasurheilutoimikuntien kanssa.

Koululiikunnanohjauksella tuetaan oppitunneilla annettavaa liikunta- ja terveyskasvatusopetusta. Tätä toteutetaan yhteistyössä eri hallintokuntien, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestettävä toiminta on aina kouluille/oppilaille ilmaista.
Johtoajatuksena on järjestää toimintaa lähellä kouluja, jolloin mahdollisimman monella oppilaalla on mahdollisuus osallistua!

Käytössämme on Koululiikuntaliiton ilmoittautumisjärjestelmä, jota on muokattu Turun kaupungin koululiikunnanohjaukselle sopivaksi.

KLL-toiminta-avustu Turussa kohdennetaan I ja II luokkien toiminnallisiin luokkaretkiin, koulujen suunnistusviikkoihin/koululaisrastistoihin, oppilaille maksuttomiin lajitutustumisviikkoihin sekä erityisen tuen koulujen laskettelupäivien järjestelyihin.

Turussa oppilasurheilutoimikunnat kokoontuvat aina huhtikuussa suunnittelemaan seuraavan lukuvuoden liikuntatapahtumia/-toimintoja. Tapahtumakalenterit (4kpl) kokoamme aina lukuvuodeksi kerrallaan. Tapahtumakalenterit, jotka löytyvät tästä linkistä http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opetus/koululiikunta toimivat toimintasuunnitelminamme.

Koululiikunnanohjauksen kotisivut:

Koululiikunnan kotisivuun tästä.

ALUELIIKUNTAVASTAAVAT

Pikita Lempiäinen-Koponen
gsm 050-516 7209
pikita.lempiainen-koponen(at)turku.fi

Harri Karjalainen
gsm 050-590 7462
harri.karjalainen(at)turku.fi