Navi
Koululaiset / Palloilusarjat / Käsipallo

käsipallo

Koulukäsipallosarja 2018−2019

Valtakunnallisen koulukäsipallosarjan järjestäjänä toimii Suomen Käsipalloliitto yhteistyössä KLL:n, SAKU:n ja SFSI:n kanssa. Sarjat järjestetään sekä tytöille että pojille seuraavissa luokissa:
• Toinen aste (lukiot, ammattioppilaitokset), ikäraja 20 v. (1998 tai myöhemmin syntyneet)
• Yläkoulut, luokat 7 – 10, ikäraja 17 v. (2001 tai myöhemmin syntyneet), max 2 pelaajaa 10 luokalta
• Alakoulut kilpasarja, luokat 5 – 6, ikäraja 13 v. (2005 tai myöhemmin syntyneet)

Lisäksi järjestetään Alakoulut haastajasarja, jossa joukkueen tulee koostua lähinnä pelaajista, jotka eivät pelaa Käsipalloliiton sarjoissa. Max. 2 pelaajaa voi pelata myös Käsipalloliiton sarjoissa. Joukkueet ovat sekajoukkueita, eli tytöt ja pojat pelaavat samassa sarjassa
• Alakoulut haastajasarja, luokat 5 - 6, ikäraja 13 v. (2005 tai myöhemmin syntyneet tytöt/pojat)

Käsipalloliitto järjestää otteluohjelman turnausmuodossa ja huomioi mahdollisuuksien mukaan maantieteelliset seikat. Järjestävä seura – kotijoukkue – vastaa mahdollisesta hallivuokrasta. Toisen asteen ja yläkoulun turnauksissa tarvitaan kenttä, joka on hyväksytty Käsipalloliiton alaisiin otteluihin. Alakoulusarjoissa kentän minimimitat ovat 32 m x 16 m. Liitto hoitaa tuomarit paikalle ja huolehtii heidän kuluistaan.

Kaksi koulua voi myös muodostaa yhteisen joukkueen. Mikäli halutaan käyttää jonkin toisen koulun oppilasta, tulee siihen hakea etukäteen poikkeuslupa. Toisen koulun oppilaan käyttämiseen tulee olla perusteltu syy.

Sarjamaksu on 30 €/joukkue.

Ilmoita koulusi mukaan käsipallosarjaan viimeistään perjantaina 21.9.2018. Ilmoittautumiset https://www.lyyti.in/Koululaisten_kasipallo_5354

Käsipalloliiton toimisto taneli.tiilikainen (at) finnhandball.net, 040-3545 810 tai kilpailunjohto jo.floman (at) gmail.com, 050-3045 893.

Anmälan till Skolhandbollserien 2018–2019

Den landsomfattande skolhandbollserien organiseras av Finlands Handbollförbund i samarbete med KLL, SAKU och SFSI. Mästerskapen arrangeras för såväl pojkar som för flickor i följande kategorier:
• Andra stadiet (gymnasier, fackskolor), åldersgräns 20 år (födda 1998 eller senare)
• Högstadier, klasserna 7–10, åldersgräns 17 år (födda 2001 eller senare), högst 2 spelare från klass 10
• Lågstadier tävlingsserie, klasserna 5–6, åldersgräns 13 år (födda 2005 eller senare)

Dessutom arrangeras en Lågstadier utmanarserie, där laget huvudsakligen skall bestå av spelare, som inte deltar i Handbollförbundets serier. Max. 2 spelare kan delta också i Handbollförbundets serier. Lagen är blandade, dvs flickor och pojkar spelar i samma serie.
Lågstadier utmanarserie, klasserna 5–6, åldersgräns 13 år (flickor/pojkar födda 2005 eller
senare)

Handbollförbundet uppgör matchprogrammet i turneringsform och försöker i möjligaste mån beakta geografiska omständigheter. Arrangerande skola – hemmalaget – svarar för eventuell hallhyra. I andra stadiets och högstadiets turneringar behövs en plan, som är godkänd för Handbollförbundets matcher. I lågstadiets turneringar är planens minimimått 32 m x 16 m. Förbundet skaffar domare och står för deras kostnader.

Två skolor kan också bilda ett gemensamt lag. Om en elev från en annan skola vill ingå i skolans lag, bör man ansöka om särskilt tillstånd. Härvid krävs motiverad orsak.

Deltagaravgiften 30 €/lag faktureras av Finlands Handbollförbund.

Anmälan till skolhandbollserien bör ske senast fredagen den 21.9.2018. Anmälan https://www.lyyti.in/Koululaisten_kasipallo_5354

Finlands Handbollförbundets kansli taneli.tiilikainen (at) finnhandball.net, 040-3545 810 eller tävlingsledningen jo.floman (at) gmail.com, 050-3045 893.