Navi
på svenska

Koululiikuntaliitto 

Koululiikuntaliitto, det finska skolidrottsförbundet, erbjuder idrottsupplevelser för skolelever och lärare.

Målsättningen för förbundet är att ta hand om den frivilliga idrottsverksamheten i de finskspråkiga grundskolorna och gymnasierna. Detta omfattar också alla medlemmar i OAJ (Opetusalan ammattijärjestö).

Koululiikuntaliitto har varit en aktiv idrottspåverkare sedan 1946. Förbundet vill stöda, utveckla och fortsätta den idrottsliga verksamheten enligt skolornas läroplan.Vi vill att också du skall hitta glädjen i idrotten!

Koululiikuntaliitto och Svenska Finlands Skolidrottsförbund samarbetar i mästerskapssammanhang.

Kontakt:
Kristiina Jakobsson
Verksamhetsledare
tfn (mobil): +358 40 500 2661
e-post: kristiina.jakobsson(at)kll.fi