Navi
Koululaiset / N.Y.T! -toiminta

N.y.t! liikutaan!

Koululiikuntaliiton N.Y.T! -toiminta tarjoaa kaikille alakoulun 2.-5.luokkaisille helpon tavan harjoitella monipuolisesti liikunnan perustaitoja. N.Y.T! -monipuolisuustehtävissä ja -radoilla jokainen harjoittelee liikuntataitoja omalla tasollaan. Tehtävät ja radat sopivat myös muille luokka-asteille ja esikoululaisille. N.Y.T! -toiminta tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Innostu liikkeestä 

Kuusi erilaista N.Y.T! -materiaalikokonaisuutta tarjoavat innostavia harjoitteita perusliikuntataitojen opettamiseen

N.Y.T! -pelataan materiaalikokonaisuus sisältää 16 peliä ja leikkiä. Ne on jaoteltu välineen käsittely-, liikkumis-, tasapaino- ja yhteistyötaitoja kehittäviin peleihin. N.Y.T! -pelataan materiaali tarjoaa opetussuunnitelman hengessä mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, toisten auttamiseen ja yhdessä onnistumiseen. Yhteistoiminnallisten leikkien ja pelien avulla luodaan jokaiselle turvallinen ilmapiiri liikkua, korostamatta voittajia tai häviäjiä. 

N.Y.T!-tehtäviä ja ratoja on kolme eri kokonaisuutta salissa toteuttavaan perusliikuntaitojen harjoitteluun.

N.Y.T!-metsään materiaalin avulla taitoja opetellaan metsässä luonnon tarjoamia liikkumismahdollisuuksia hyödyntäen.

N.Y.T!-ulos kokonaisuus tarjoaa vinkit koulun pihalla tapahtuvaan välineen käsittely-, liikkumis-, tasapaino- ja yhteistyötaitojen harjoitteluun.

Materiaali toimitetaan pdf-tiedostona, joten se on helppo jakaa koulun/päiväkodin kaikille opettajille. Materiaalin tilauset N.Y.T! -materiaalin tilauslomakkeella

Yhden N.Y.T! -materiaalin hinta on 25 € / koulu tai tilaaja. 

N.Y.T! -toimintamalli

  1. Tilaa materiaali - jaa se koulusi/päiväkotisi opettajille
  2. Harjoituta taitoja monipuolisesti väli-, kerho- ja liikuntatunneilla tai anna kotiläksyksi
  3. Seuraa taitojen kehittymistä. Voit mitata aikoja N.Y.T! -radoilla luokittain.
Yhden harjoittelukerran voi koostaa useista radoista, joista koululaiset saavat valita omaan taitotasoonsa sopivan. Perustaidot ovat keskiössä myös uudessa opetussuunnitelmassa 2016. Hyvät motoriset perustaidot tukevat yleisiä oppimisvalmiuksia ja edistävät mm. lukuaineiden oppimista.
 
Haastamalla lapset ideoimaan oman taitoradan, saa jokainen omalle taitotasolleen sopivaa harjoitusta ja radat ovat mielenkiintoisia. N.Y.T! -tehtäviä ja ratoja voi toteuttaa liikuntasalissa, koulun pihalla, lähimetsästä tai muissa liikuntaan sopivissa tiloissa. N.Y.T! -toimintaradat ovat nähtävissä Koululiikuntaliiton Youtube-kanavalla. 

Toimintaradoilla seurataan taitojen kehittymistä

N.Y.T! -toimintaradoilta voi mitata taitojen kehittymistä. Kolmella erilaisella radalla voi mitata koko luokan onnistumista. Rakenna rata ohjeiden mukaan saliin tai pihalle. Mittaa koko luokan tai ryhmän yhteisaika harjoittelun alussa ja lopussa. Tavoitteena parantaa luokkana mahdollisimman paljon omaa rata-aikaa. Harjoitteluaikana vältetään jonottamista ja tehdään rataa kiertoharjoitteluna.  

Toimintarataohjeet ja videot

Innostu liikkeestä!

Lisätietoja: 
Liikunta-asiantuntija
Sari Turunen
puh. 044 713 0821
sari.turunen(at)kll.fi