Navi
Koululaiset / Pyöräsankarit

Info

Pyöräily elämäntavaksi -hankkeessa edistetään pyöräilyä eri muodoissa yläkoulussa ja toisella asteella. Pyöräily tuodaan osaksi koulun ja oppilaitoksen toimintakulttuuria, jolloin pyörää hyödynnetään osana oppimista, teemapäiviä ja arkimatkoja. Koululiikuntaliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Pyöräily elämäntavaksi -hankkeen muodostavat Pyöräsankarit ja Kampussankarit. 

Pyöräileminen lapsesta lähtien edesauttaa liikunnallista elämäntapaa. Pyörällä ajaminen on helppoa sekä hauskaa ja sitä voi toteuttaa monella eri tapaa. Pyörä toimii oman kehon jatkeena, minkä vuoksi se sopii lähes kaikille. 

Pyöräsankarit innostaa koululaisia sekä koulun henkilökuntaa kaikenlaiseen pyöräilyyn ja esittelee sen monipuolisena harrastuksena. Jokainen meistä on erilainen liikkuja, niin myös erilainen pyöräilijä. Laajoista materiaalikokonaisuuksita valitset kouluunne sopivimmat ja tutustut erilaisiin tapoihin lisätä pyöräilyä sekä pyörän käyttöä koulussanne. 

Kampussankarit kannustaa toisen asteen opiskelijoita ja henkilökuntaa pyöräilemään entistä suuremman osan arkimatkoistaan. Toisen asteen oppilaitoksissa toteutetaan alkuun arkiliikkumisen nykytilannetta kartoittava kysely, jonka perusteella tuotetaan yhdessä opiskelijoista ja henkilökunnasta kootun pyöräilytiimin kanssa aktiiviseen ja kestävään liikkumiseen kannustavat suositukset. Pyöräilyn houkuttelevuutta lisätään kokeilemalla: arkipyöräilyn lisäämisestä kiinnostuneet pääsevät mukaan pyöräilypajoihin ja sähköpyöräkokeilun testiryhmään. Lisätietoja Kampussankareista Pyöräilykuntien verkoston nettisivuilta. 

 Tavoitteet

  • Luoda positiivinen sekä monipuolinen kuva pyörästä ja ympärivuotisesta pyöräilystä.
  • Koululaisten, opiskelijoiden ja opettajien innostaminen sekä rohkaisu pyöräilyyn.
  • Opiskelu-/koulupäivän aikaisen liikkumisen lisääminen ja pyöräilyn juurruttaminen osaksi yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden arkea. 

 


 

 

YHTEISTYÖSSÄ: