Navi
Koululaiset / Pyöräsankarit / Taitavaksi pyöräilijäksi

Taitavaksi pyöräilijäksi

Pyörä on monelle lapselle mieluisa väline, sillä se laajentaa omaa ympäristöön tutustumista, tarjoaa vauhdin hurmaa ja on selkeä osoitus opitusta taidosta. Pyöräily on paitsi kansalaistaito, se on myös lajitaito esim. tanssin ja jalkapallon tapaan. Mitä paremmin hallitsee pyöränsä, sitä huolettomampaa ja hauskempaa pyöräily on, mutta ennen kaikkea myös turvallisempaa. Vaikka kuinka ennakoisi, kaikkea ei voi ennustaa. Äkillisiä tilanteita liikenteessä tai pihassa voi tulla milloin ja kenelle tahansa. Siksi pyöränhallinta ja harjoittelua vaativat haastavatkin pyöräilytaidot ovat tärkeitä.

Pyöräilytaidot voidaan jakaa motoristen perustaitojen tapaan tasapaino-, liikkumis-, ja välineen käsittelytaitoihin. Motoriset perustaidot ovat perusta minkä tahansa lajitaidon oppimiselle. Pyöränkäsittelytaitoja voidaan käsitellä myös alla olevien perustaitojen mukaisesti:
 


Ihmisen fyysinen toimintakyky voidaan jakaa kunto- ja liikehallintakykyihin. Kuntokykyjä ovat kestävyys, nopeus, voima, notkeus. Liikehallintakykyjä (motorinen taitavuus) ovat tasapaino, voimaerottelu, nopeuserottelu, ajoitustarkkuus ja suuntatarkkuus. Kyvyt ovat toimintakyvyn perusta, jolle erimerkiksi taitojen oppiminen perustuu. Liikkumisen kannalta keskeisimmät kyvyt ja esimerkki niiden harjoittamisesta pyöräilyssä:

Reaktiokyky = Kyky reagoida nopeasti erilaisiin muuttuviin ärsykkeisiin, esimerkiksi muihin tienkäyttäjiin liikenteessä tai pyöräilyleikissä.

Suuntautumiskyky = Kyky ohjata ja muuttaa kehon sijaintia ja liikkeitä ajan ja tilan suhteen, esimerkiksi esteen alittaminen, esineen poimiminen.

Rytmittämiskyky = Kyky löytää liikkeiden tarkoituksenmukainen rytmi, esimerkiksi pyörän kääntäminen puolelta toiselle pujottelussa.

Tasapainokyky = Staattinen tasapaino kehittyy paikallaan oltaessa (etanaetappi), dynaaminen tasapaino esim. pyörällä rullatessa normaalissa pyöräilyvauhdissa.

Erottelukyky = Kyky havaita eroja kahden samanlaisen liikkeen välillä, esim. äkkijarrutus vs. rauhallinen jarrutus.

Yhdistelykyky = Kyky yhdistellä erilaisia taitoja, esim. pyörällä hyppääminen (bunny hop) = painonsiirto, keventäminen, eturenkaan nostaminen, ponnistaminen.

Sopeutumiskyky = Ajamista esim. erilaisilla alustoilla, pyörillä ja vaihtuvissa ympäristöissä.

Yllä olevia kykyjä ja taitoja yhdistelemällä saat luotua oppilaillesi uusia haasteita ja kehitettyä heidän pyöräilytaitoja monipuolisesti. BMX Helsingin kolmannen tason (vaativa) ajotaitoharjoitteiden videoita löydät täältä