Navi
Koululiikuntaliitto / Historia

historia

Koululiikuntaliiton juuret ulottuvat vuoteen 1946, jolloin ajatus kansakouluväen oman urheiluliiton perustamisesta syntyi. Nykyisen Koululiikuntaliiton ensimmäinen edeltäjä oli Kansakunnan Liikuntakasvatusliitto (KLL). Perustamispäätös tehtiin Suomen Kansakouluopettajain Liiton (SKL) ylimääräisessä kokouksessa vuonna 1946, puheenjohtajaksi valittiin Pekka P. Kuronen. Kansakoulun Liikuntakasvatusliitto perustettiin SKL:n yhteyteen.

Ajatus kansakouluväen oman urheiluliiton perustamisesta oli kytenyt useiden opettajien mielessä ennen toteutumistaan. Syksyllä 1945 kaksi opettajaa, oulujokelainen Arvo Olaste ja kangasalalainen Paavo Räisänen, toistensa ajatuksista ja kirjoituksista tietämättä, lähettivät samanaikaisesti Opettajain Lehteen kirjoituksensa opettajien oman urheiluliiton perustamisesta.

Tarkoituksena oli perustaa Suomen Kansakouluopettajain Liitosta (SKL) erillinen, itsenäinen liitto. SKL:lla oli omat ajatuksensa urheilujaoston perustamisesta liiton yhteyteen, jonka vuoksi neuvottelun jälkeen, päädyttiin SKL:n yhteyteen perustettavasta Kansakunnan Liikuntakasvatusliitosta.

Toiminnan kehittyessä merkittäväksi asiaksi nousi toiminnan rahoittaminen. SKL:n alaisuudessa toimimisen ei katsottu kantavan pitkälle, sillä ilman itsenäisen liiton statusta Kansakunnan Liikuntakasvatusliitto ei ollut oikeutettu mm. valtionavustukseen. Lisäksi SKL:n alaisuudessa toimiminen rajoitti toiminnan kehittämistä. Liitto rekisteröityi 27.2.1953 ja otti nimekseen Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto.