Navi
Koululiikuntaliitto / Historia / Toiminta 1946-1973

toiminta 1946-1973

Kansakunnan Liikuntakasvatusliiton toiminta keskittyi kansakoululaisten liikuntatoiminnan kehittämiseen ja toissijaisena toimintana järjestettiin opettajien omaa liikuntatoimintaa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana suunniteltiin hiihto-, yleisurheilu-, uinti- ja retkeilymerkit.

Lisäksi järjestettiin opettajien mestaruuskilpailut kesällä ja talvella. Myös opettajien urheilumerkit suunniteltiin, ja kurssitoiminta opettajille käynnistyi. Lisäksi julkaisutoimintaa ja tiedottamista kehitettiin.

Opettajat koko maassa ottivat uuden liiton hyvin vastaan. Kansakunnan Liikuntakasvatusliiton puoleen käännyttiin kaikissa kansakoulun liikunta-asioissa. Piiritoiminnan tärkeyteen kiinnitettiin myös huomiota. Liitto pyrki antamaan toimintamalleja, ohjeita ja kannustusta toiminnan kehittämiseksi piireissä.

Yhteiskuntamuutoksista kohti laajaa liikuntatoimintaa

Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto r.y:n neljännesvuosisataisen toiminnan täyttyminen sattui ajankohtaan, jolloin yhteiskunnassa ja kouluelämässä tapahtui suuria muutoksia. Uusi oppivelvollisuuskoulu kattoi huomattavasti entistä suuremman oppilas- ja opettajajoukon, ja samalla liiton jäsenmäärä lisääntyi. Huomio kiinnittyi ennen kaikkea kuntoliikunnan monipuolisuuteen, jotta se olisi estänyt fyysisen kunnon alentumisen tai jopa nostanut kuntoa. Koska oppivelvollisuus koski kaikkia 7-16-vuotiaita, oli toiminnalla erinomaiset mahdollisuudet edistää kansanurheilua sekä terveellisiä elämäntapoja.

Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto (KLL) vastasi pelkästään koululaisten liikuntatoiminnasta perustamisestaan lähtien aina vuoteen 1968. Opettajien liikuntatoiminnasta vastasi Suomen Opettajien Liitto SOL. Käytännössä kentällä, kouluissa, yhdistyksissä ja piireissä samat opettajat olivat mukana käytännön tapahtumajärjestelyissä, joten kahtiajako toiminnan hoitamisessa tuntui turhalta. Yhteisellä päätöksellä opettajien liikuntatoiminnan johtaminen ja koordinointi siirtyi KLL:n vastuulle vuonna 1968.

Suomen Opettajien Liitto SOL lupasi kaiken mahdollisen tuen KLL:n työlle opettajaliikunnan kehittämisessä, ja osoitti 12 000 markan vuotuisen toiminta-avustuksen opettajaliikuntaan. Kansakoulunuorison Liikuntakasvatusliitto (KLL) jatkoi toiminnan koordinointia niin opettaja- kuin oppilasliikunnan saralla, samalla kehitettiin uutta toimintaa: koulutusta ja kurssitusta sekä kuntoliikunnan osuutta lisättiin.

Vuoteen 1972 mennessä opettajien ja oppilaiden kilpailutoiminta oli jo vakiintunut. Oppilaiden talvikisoihin kuului hiihto, viesti, mäenlasku ja yhdistetty sekä luistelu. Oppilaiden syyskisoissa kilpailtiin uinnissa ja yleisurheilussa. Näiden lisäksi oppilailla oli voimistelukisoja. Opettajat kilpailivat talvikisoissa hiihdossa ja kesäkisoissa yleisurheilussa, uinnissa ja suunnistuksessa. Talvi- ja kesäkisojen lisäksi opettajilla oli uinti-, lentopallo-, koripallo-, pöytätennis- ja sisähyppykilpailuja. Palloilusarjat ja kansainvälinen kilpailutoiminta sai alkunsa vuonna 1973.