Navi
Materiaalit / Liikuntakerhomateriaalit

liikuntakerhomateriaalit

Koululiikuntaliiton liikuntakerhomateriaalit tarjoavat virikkeitä elämysliikuntaan, luontoliikuntaan, liikunnallisiin perustaitoihin, leikkeihin ja palloiluun. Vihkojen ohjeet sopivat myös päiväkoti-ikäisten lasten liikkuttamiseen sellaisenaan tai sovellettuna.

Liikuntakerhomateriaalit ovat saatavissa alta pfd-tiedostoina.

                   

Liikunnalliset perustaidot ovat seurausta harjoittelusta. Taitavuus on oppimisen tulosta. Taidot jaetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineen käsittelytaitoihin. Liikunnalliset perustaidot ovat perusta varsinaisten lajitaitojen kehittymiselle. Esimerkiksi yläkauttaheittämisen liikemalli on pohjana mm. keihäänheitolle, pesäpallon heitolle, tenniksen syötölle, sulkapallon lyönnille ja lentopallon iskulyönnille.Taitavuuden kehittämisellä on suuri merkitys elinikäisen liikuntaharrastuksen viriämisen kannalta.

Liikunnalliset perustaidot -liikuntakerhovihko
Grundfärdigheter i fysisk aktivitet                                 

 

Luonto- ja elämysliikunnassa tarvitaan erilaisia taitoja ja osaamista. Yhteiset haasteet ja tavoitteet innostavat lapsia ylittämään itsensä sekä kannustamaan toisiaan.

Elämykselliset ryhmäharjoitteet opastavat eri välineiden, tarvikkeiden ja lajien soveltamiseen. Elämyksiä syntyy yhdessä tehden eri-ikäisten lasten pohtiessa ratkaisua ongelmaan, liikkuessa. Elämyksellisen luontoliikunnan kautta lapsi oppii luontoon liittyviä asioita itse tekemällä.

Luonto- ja elämysliikunta -liikuntakerhovihko
Natur- och upplevelsemotion

 

Pallopelejä ja pelisovelluksia -vihkossa esitellään pallopelejä, leikkejä ja pelisovelluksia eri-ikäisille lapsille. Pelejä voidaan pelata liikuntasalissa, ulkona ja ne ovat helposti sovellettavissa jää- ja vesipeleiksi.Pelattessa pallopelejä sovelletuilla säännöillä ja välineillä, peleihin voivat osallistua kaikki lapset kyvyistään ja ominaisuuksistaan riippumatta.Tarkoituksenmukaisesti sovelletussa pelissä taitoerot tasoittuvat: harjoitusta saavat niin taitavat palloilijat kuin taidoiltaan harjaantumattomat pelaajat. Kaikki voivat pelata yhdessä, kehittyä ja kokea liikunnan iloa ja onnistumisia.
Pallopelejä ja pelisovelluksia -liikuntakerhovihko
Bollspel och spelanpassningar