Navi
Koululaiset / Juoksusankarit / Kouluviestikarnevaali

KOULUVIESTIKARNEVAALISTA KOKO MAAN TAPAHTUMA

Useat selvitykset osoittavat, että lasten ja nuorten tulisi liikkua nykyistä huomattavasti enemmän. Koulu on näissä toimenpiteissä avainasemassa, koska vain koulussa tavataan kaikki lapset.
Ruotsikielisten koulujen Stafettkarnevalen on hyvä esimerkki siitä mitä kouluissa voidaan saada aikaan. Tapahtuma, joka perustettiin vuonna 1961, kerää 9000 osanottajaa vuodesta toiseen. Vastaavanlainen liikunnan iloa tuottava päivä suomenkielisille koululaisille, Kouluviestikarnevaali, laajentuu hyvää vauhtia. Kokeilu aloitettiin Vaasassa syksyllä 2012 ja se osoitti, että kysyntä on suuri myös suomenkielisten koululaisten keskuudessa. Tänä syksynä Kouluviestikarnevaalit juostaan jo kymmenellä paikkakunnalla ja osanottajia on noin 15 000. Lopullisena tavoitteena on saada eri puolille maatamme n. 15 vuosittaista alueellista Kouluviestikarnevaalia ja parin vuoden välein järjestettävä Finaalitapahtuma.

Kouluviestikarnevaalin vahvuutena on yksinkertainen ohjelma, joka on tarkoitettu kaikille ja kaiken ikäisille koululaisille, ykkösluokkalaisista toiselle asteelle. Tapahtuman luonne poikkeaa avanomaisista juoksukilpailuista, sillä kisailussa korostuu leikinomaisuus ja vahva yhteisöllisyys. Jo järjestettyjen tapahtumien suuri menestys kertoo siitä, että tämä edustaa jotain poikkeuksellisen mielenkiintoista ja koululaisia houkuttavaa.

Juoksemisen lisäksi tapahtumassa kisailevat Huutosakit, mikä mahdollistaa kaikkien hyvinkin erilaisia taitoja omaavien koululaisten osallistumismahdollisuudet, jokainen osaa jotakin -periaatteella. Stafettkarnevalen toimii tässäkin hyvänä esimerkkinä, kuinka koululaiset saadaan aktivoitua ja valmistautumaan monin eri tavoin, kuten luomalla musiikkia, lauluja, koreografioita, ja tekemällä erilaista rekvisiittaa yhtenäisyyden ilmentämiseksi ja oman koulun esittämiseksi.

Suomen Urheiluliitto (SUL), Koululiikuntaliitto (KLL) ja Vaasan seudun urheiluakatemia (VSUA) ovat perustaneet Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiön (KVKS) kehittämään ja laajentamaan Kouluviestikarnevaalia. Yhdistelmä on hyvä, koska SUL:lla on seuraverkosto, KLL:lla kaikki koulut ja koululaiset ja VSUA on aloitteentekijä, joka on tuonut intoa ja osaamista hankkeeseen. KVKS on rekisteröity joulukuussa 2015.

Kouluviestikarnevaali on massatapahtuma, joka lisää liikunnan harrastamista. Suurin osa juoksee oman ilon ja yhteisöllisyyden takia. Joukossa on paljon ensikertalaisia, mutta osa innostuu kilpailemisesta enemmänkin ja he tulevat vahvistamaan maamme urheilua jatkossa. 

Vuonna 2017
, maamme juhlavuonna, toteutui yksi hankkeen päätavoitteista, kun kaikki koulut kutsuttiin yhteiseen Finaaliin 19-20.5. 2017 Vaasaan. Osanottajia oli paikalle tuhansia ja kentälle kova säpinä. YLE toteutti tästä ensimmäisestä valtakunnallisesta finaalista ohjelman, joka lisäsi tietoisuutta tapahtumasta.  
Finaalitapahtuma oli myös hyväksytty Suomi 100 -ohjelmaan mukaan yhtenä suurimpana koululiikuntatapahtumana.

Lisätietoa www.kouluviestikarnevaali.fi
Håkan Nordman, puheejohtaja, Tukisäätiö (050-5112392)
Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Toiminnanjohtaja, Tukisäätiö (040-5227971)

 

Juoksusankarit viestijuoksuoppaat: tästä 

Yhdessä se on kivempaa!