Hyppää sisältöön

Palloilusarjojen yleiset määräykset

Yleisiin kilpailumääräyksiin on koottu palloilusarjojen kaikkia lajeja koskevat ohjeet ja määräykset. Jokaiselle lajille löytyy myös lajikohtaiset määräykset. Koululiikuntaliiton palloilusarjoissa noudatetaan näitä kilpailumääräyksiä ja muilta osin kyseisen lajiliiton peli- ja kilpailusääntöjä.

Tutustu kilpailumääräyksiin, niin pallosi pomppii paremmin! Kilpailumääräykset on tehty sinua varten, tutustu niihin, jotta tiedät, minne pallo pomppii!

KLL:n palloilusarjojen yleiset määräykset

1. Palloilusarjoja johtaa ja valvoo ylimpänä elimenä Koululiikuntaliiton asettama kilpailutoimikunta, joka ratkoo myös mahdolliset riitakysymykset.
2. Koululiikuntaliiton palloilusarjoissa noudatetaan näitä kilpailumääräyksiä sekä muilta osin kyseisen lajiliiton peli- ja kilpailusääntöjä.
3. Osanotto-oikeus on peruskoulujen 7.-9.luokkien ja lukioiden koulujoukkueella. Yläkoulu ja lukio ovat eri kouluja, joten niiden yhdistettyä joukkuetta ei sarjoihin hyväksytä. Myös päivä- ja iltakoulu ovat erikouluja. 10-luokkalaiset kuuluvat 7.-9.luokkien sarjaan.
4. Pelaamisoikeus koulun joukkueessa on ottelun alkaessa koulun kirjoissa olevilla oppilailla, kuitenkin huomioon ottaen, että yläasteilla yläikäraja on 17 vuotta ja lukion sarjoissa 21 vuotta. Tämä koskee myös vaihto-oppilaita. Tytöt eivät saa pelata poikien sarjoissa, eikä päinvastoin. Lukion joukkueessa ei voi pelata ns. kaksoistutkintoa suorittava oppilas ellei hänen lukio-opinnot tähtää koko lukion oppimäärään sekä ylioppilastutkintoon.
5. Alkusarja pelataan alueittain joko cup- tai turnausmenetelmän mukaan. Sarjoissa pelataan valtakunnallinen lopputurnaus joitain poikkeuksia lukuunottamatta. Kahdella tai useammalla kentällä pelattaessa tulee kentät arpoa.
6. Kukin joukkue vastaa itse sarjaan osallistumisesta aiheutuvista kuluista. 7. Koululiikuntaliitto määrää otteluille järjestäjän joka vastaa turnauksen kustannuksista ja organisoinnista. Järjestävän koulun on ilmoitettava viimeistään 3 vrk ennen turnausta osallistujille ja erotuomareille pelipaikka ja ajankohta. Ajankohtaa määriteltäessä on huomioitava muiden koulujen koe yms. päivät jotka aiheuttavat esteitä osallistumiselle. Ottelut tulee pelata koulupäivänä. Järjestävä koulu hankkii paikalle tarvittavat tuomarit sekä toimitsijat. Otteluissa ja turnauksissa tulisi käyttää mahdollisimman päteviä tuomareita (erotuomarikortin omaavia). Järjestäjä on myös velvollinen huolehtimaan siitä, että tuomarit ovat tutustuneet kilpailumääräyksiin ja pelisääntöihin. Kilpailumääräyksien tulee olla esillä kilpailupaikalla. Järjestävän koulun toivotaan tarjoavan vieraileville joukkueille kouluruokailun sekä tarvittaessa koulumajoituksen. Järjestävän koulun on ilmoitettava otteluiden lopputulokset Koululiikuntaliittoon ensimmäisenä otteluja seuraavana arkipäivänä klo 12.00 internetin tuloslomakkeella
8. Mikäli ottelun lopputulos on riidanalainen on kilpailutoimikunnalle toimitettava välittömästi ottelun jälkeen asiaan kuuluva paperimateriaali (vastalause). Vastalauseen voi tehdä ainoastaan erotuomareiden, toimitsijoiden tai pelaavien koulujen sääntöjen tai kilpailumääräysten vastaisesta toiminnasta, mutta ei tulkintakysymyksistä jolloin ratkaisu riippuu erotuomarin harkinnasta. Vastalausetta pelikenttien, otteluvälineiden yms. johdosta ei oteta käsiteltäväksi, ellei myös erotuomarille ole ennen ottelun alkua ilmoitettu niistä tehtävän vastalausetta. Aloittamalla ottelun joukkue siis hyväksyy olosuhteet ja ottelua edeltäneet toimenpiteet. Jos joukkue katsoo etujansa loukatun, sen tulee menetellä seuraavasti; tapahtumahetken jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla ilmoittaa joukkueen kapteeni tapahtumasta tuomarille, tuomarin on tällöin selitettävä päätöksensä. Jos joukkue ottelunpäätyttyä edelleen katsoo tapahtuneen loukanneenetujaan, on joukkueen kapteenin tai huoltajan 15 minuutin kuluessa tehtävä pöytäkirjan kääntöpuolelle merkintä vastalauseenjättämisestä, joka tuomarin on vahvistettava nimikirjoituksellaan. Ilman tapahtumahetkellä tuomareille tehtyä ilmoitusta ja näitä merkintöjä ei vastalausetta käsitellä. Lisäksi vastalauseen tulee olla Koululiikuntaliitossa viimeistään vuorokauden kuluessa ottelun päättymisestä. Vastalausemaksu on 50 euroa, joka palautetaan vain mikäli vastalause hyväksytään.
9. Tarpeeton voimankäyttö ja epäasiallinen kielenkäyttö on pyrittävä torjumaan sekä pelitilanteissa, että pelin jälkeen. Kentältä poistaminen johtaa myös seuraavan ottelun pelikieltoon kyseisessä kilpailussa. Jos pelaajan käyttäytyminen sitä vaatii, ilmoittaa KLL kyseisestä pelaajasta myös kyseisen lajin lajiliittoon joka tarvittaessa rankaisee pelaajaa esim. kilpailukielloilla. Jos jokin valtakunnallinen urheilujärjestö on rankaissut pelaajaa vähintään kuukauden pituisella kilpailukiellolla, koskee rangaistus myös KLL:n sarjoja. Lyhyemmät rangaistukset eivät vaikuta pelaamisoikeuteen.
10. Yläkoulun ja lukion sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan KLL:n mestaruusmitalilla.
11. Koulun luovutettua sille määrätyn ottelun se voidaan velvoittaa korvaamaan vastapuolelle luovutuksesta aiheutuneet kulut tositteita vastaan.
12. Vierailevan joukkueen on huolehdittava siitä, että sillä on erivärinen pelipaita kuin kotijoukkueella.
13. Koululiikuntaliitto on vakuuttanut kilpailijat tapaturman varalle kilpailujen aikana Pohjola Vakuutuksessa, vakuutusnumero, 16-662-166-3.

Jaa somessa:

Kysy lisää henkilökunnaltamme

Jani Kangasniemi

Liikuntakoordinaattori


palloilusarjat, opettajien liikunta, kv-toiminta

040 551 3488 jani.kangasniemi@kll.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuulet uusimmat uutisemme seitsemän kertaa vuodessa.
Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa uutiskirjeen linkistä.